Ugradnja kanalizacijskog sustava u dužini od 7 km za investitora VGV (vodovod grada Vukovara)