Radovi sanacije obalnih ispusta na području od Kaštela do Trogira. Izvodili su se radovi na sanaciji cijelog starog sustava s prilagodbom na postojeće kolektore, kao dio projekta EKO Kaštelanski zaljev