Usluge

USLUGE

Nudimo širok spektar usluga

Sanacija kanalizacijskih cjevovoda bez iskapanja

CIPP, CLOSE TO FIT CLOSE TO PATCH metode sanacije.

Sanacijski i klasični građevinski radovi

Specijalizirani smo za izvođenje radova sanacija linijskih rešetki i revizijskih okana, ugradnju betonske galanterije, te izgradnju kanalizacijskih kolektora.

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda

CCTV inspekcija kanalizacijskih cjevovoda

..

Čišćenje kanalizacijskih cjevovoda VT cisternama

...

Odčepljivanje i snimanje kanalizacije

...

Pražnjenje septičkih i sabirnih jama

..

Traženje gubitaka u cjevovodima

...

Neprofiliranje cjevovoda robot glodalicom

...